Odpowiedzi

2010-02-18T13:37:30+01:00
W dniach 21-22 września 2001 r. w Krakowie i Bochni pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt:ZABEZPIECZANIE I REWITALIZACJA PODZIEMNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Konferencja pomyślana została jako interdyscyplinarne forum o szerokim spektrum tematycznym, na którym można było zapoznać się i przedyskutować stan obecny i perspektywy rozwoju podziemnych obiektów zabytkowych w naszym kraju.


Trwałym efektem Konferencji jest m.in. ukazanie się pozycji wydawniczej "ZABEZPIECZANIE I REWITALIZACJA PODZIEMNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH" (Wyd. "SCRIPTUM" - 2001 r, ISBN 83912116-4-9) zawierającej 48 referatów programowych.