Odpowiedzi

2010-02-17T21:00:45+01:00
Biznes plan biura doradztwa podatkowegoPrzedmiotem działalności firmy będzie:
1. udzielanie podatnikom porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
2. prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
3. prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ewidencji przychodu,
4. wypełnianie zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 oraz przygotowywanie podań i wypełnianie druków dla potrzeb ZUS i US.

Forma prawna: Indywidualna działalność gospodarcza.

Elementy składowe biznes planu:
- charakterystyka i cel firmy,
- geneza usługi,
- charakterystyka przedsiębiorcy i pracownika,
- analiza finansowa, a w niej: koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej, nakłady inwestycyjne, miesięczne koszty stałe, jednostkowy koszt zmienny, cena jednostowa usługi, skala usług, prognozowana cena jednostkowa, zakładany zysk właściciela, cykl życia usług, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, kształtowanie się progu rentowności, wartościowy i procentowy próg rentowności, punkt opłacalności, kształtowanie się kosztów stałych, zmiennych oraz przychodów przy różnych poziomach usług, kształtowanie się progów rentowności i punktu opłacalności w zależności od zmian ceny sprzedaży, kosztów stałych i kosztów zmiennych, graniczny poziom ceny sprzedaży, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna, harmonogramy spłaty kredytu, harmonogram leasingu operacyjnego, amortyzacja.
- analiza ekonomiczna: rachunek wyników, przepływy pieniężne, bilans, analiza wskaźnikowa, wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności.
- aktualna wartość netto inwestycji,
- wewnętrzna stopa zwrotu,
- rynek i marketing: charakterystyka rynku, określenie niszy, konsumenta, konkurencji, marketing mix.
- strategia rozwoju firmy - cel i kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, analiza SWOT.
- źródła finansowania.
1 5 1