Zad 1.
Stosunek długości boków trójkąta jest równy 13:12:5. Różnica długości najdłuższego i najkrótszego boku wynosi 4 cm. Oblicz długość boków i obwód tego trójkąta.
Zad. 2
Oblicz obwód prostokąta, jeąli stosunek długości jego boków różniący się o 6 cm jest równy 2:5.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T21:16:04+01:00
Dane:
1 bok=13x
2bok =12x
3 bok=5x
z warunków zadania
13x -5x=4
8x=4 /:8
x=4/8
x=1/2
1 bok=13 *0,5=6,5cm
2 bok=12 *0,5=6cm
3 bok=5 *0,5=2,5cm
obwód=6,5 +6 +2,5=15cm
zad2
dłuższy bok=x
krótszy bok=x-6
krótszy/dłuższy=2/5
(x-6)/x=2/5
5(x-6)=2x
5x-30=2x /-2x+30
3x=30 /:3
x=10cm-dłuższy bok
krótszy bok=10-6=4cm
obwód=2 *(10 cm+4cm)=2 *14cm=28cm
4 5 4