Odpowiedzi

2010-02-18T07:50:48+01:00
W wyniku rusyfikacji prowadzonej przez władze carskie język polski w gimnazjach stał się przedmiotem nie obowiązkowym.

Mimo zakazu władz carskich Polacy uczyli się nielegalnie języka ojczystego i prawdziwej historii swojego kraju. Młodzież mogła zdobywać wykształcenie w tajnej polskiej szkole zwanej ,,Uniwersytetem Latającym''. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie obawiali się wykrycia jej prze Rosjan, dlatego zajęcia odbywały się potajemnie w prywatnych mieszkaniach.

Germanizacja przyczyniła się także do rozbudzenia w Polakach patriotyzmu. Gdy władze pruskie w 1901 roku wprowadziły nauczanie religii w języku niemieckim, w wielkopolskim miasteczku - Wrześni- wybuchł strajk uczniów. Mimo prześladowań dzieci nie zgadzały się na naukę religii w obcym języku.
:)