Plis pomuzcie .Ok przejdzmy do rzeczy.Jest do zadanie 10str134 z ksiazki MATEMATYKA do 1gim
Oblicz:
b)dlugosc odcinka o koncach P=(25,-4) i R=(25,7)
c)pole trójkata o wierzcholkach A=(-1,-1) B=(5,-1),C=1,4)
d)pole trójkata o wierzcholkach E=(-4,-2)F=(-4,1), G=(3,3)

2

Odpowiedzi

2010-02-17T21:10:46+01:00
B) Dł R i P=11j (j-jednostek)
c)P=6j*5j:2
P=15j²
d)P=10.5j²
2010-02-17T21:16:37+01:00
B)P=25cm
R=24,5cm

c)P=a*h:2
a=6cm
h=4cm

P=6cm*4cm:2=24cm:2=12cm
P=12cm2

d)P=a*h:2
a=4cm
h=2,5cm
P=4cm*2,5cm :2 =10cm:2=5cm2
P=5cm2

POZDRAWIAM :)