Proszę o szybkie rozwiązanie wszystkich podpunktów i wyjaśnienie.

Agata zawiesiła na siłomierzu małą figurkę. Gdy figurka wisiała w powietrzu, siłomierz wskazywał 1 N a gdy Agata zanurzyła figurkę w wodzie, siłomierz wskazał 0,9 N.
Oblicz:

a) wartość siły wyporu działającą na figurkę
b) masę wypartej prze figurkę wody.
c) objętość figurki
d) masę figurki
e) gęstość substancji, z której wykonano figurkę.

2

Odpowiedzi

2010-02-17T21:10:42+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T21:24:05+01:00
A) Fw=1N-0.9N=0.1N

b)Fw=m*g
m=Fw/g m=0.1N:10m/s2
m=0.01kg
c) V=m/g
0.01kg=10g
V=10g:1g/cm3
V=10cm3

d)m=1N:10N/kg
m=0.1kg
0.1kg=100g

e)V=100g:10cm3
V=10g/cm3

Liczę na naj