Cena pewnego towaru wynosiła 120 zł. Cenę tę obniżono najpierw o 25%, a po pewnym czasie nową cenę podwyższono o 30%. Oblicz:
a)Ile wynosiła ostateczna cena tego towaru?
b)o ile procent wzrosła lub zmalała początkowa cena tego towaru?

3

Odpowiedzi

2010-02-17T21:13:44+01:00
120*(120*0.25)=120-30=90 po pierwszej obniżce
90+(90*0.30)=90+27=117 po podwyżce
ODP: a)ostateczna cena towaru wynosiła 117zł
b) cena zmalała o 2,5%
2 3 2
2010-02-17T21:14:12+01:00
A) 120*0,25=30 - kwota, o jaką obniżono cenę
120-30=90 - cena towaru po obniżce

90*0,3=27 - kwota, o jaką podwyższono cenę
90+27=117 - ostateczna cena towaru

b) 120-117= 3 - różnica między pierwotną ceną a ostateczną
3/120=0,025
0,025*100=2,5% - o tyle zmalała początkowa cena towaru
8 2 8
2010-02-17T21:18:03+01:00
25%*120zł=30zł
120-30=90zł
30%*90=27zł
90zł-27=63zł
a)Ostateczna cena tego towaru wynosiła 63zł.
b)Początkowa cena tego towary zmalała o 25%.
3 2 3