1. Stosunek ciepła molowego przy stałym ciśnieniu do ciepła molowego przy stałej objętości dla gazów dwuatomowych jest równy:
a) 1,5
b) 1,2
c) 1,33
d) 1,4
e) 1,67

2. Ciepło molowe gazów dwuatomowych wynosi (w J/(mol*K)) przy stałym ciśnieniu około..
a) 5,6
b) 8,31
c) 20,7
d) 12,4
e) 29,1

Proszę napisać skąd to wiadomo. Za wybranie samej odpowiedzi zgłaszam SPAM. Pozdrawiam.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T01:41:11+01:00
Witam
Zgodnie z zasadą ekwipartycji energii - na każdy stopień swobody przypada
na 1mol gazu 0,5RT. Gaz dwuatomowy ma 5 stopni swobody: 3 translacyjne
i 2 rotacyjne, a więc jego energia wewn. U = [5/2]RT.
Cv = dU/dT = [5/2]R .
Ale Cp = Cv + R = [5/2]R + R = [7/2]R = 3,5*8,31J/molK = 29,1J/molK czyli
odp.2e)

Cp/Cv = [7/2]:[5/2] = 7/5 = 1,4 czyli odp.1d)

......................pozdrawiam