Odpowiedzi

2010-02-17T21:21:18+01:00
Ssaki-zwierzęta należące do kręgowców,Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C.
kręgowce-silnie zróżnicowany morfologicznie podtyp zwierząt zaliczanych do strunowców, których wyróżniającą cechą jest posiadanie kręgów lub kręgosłupa. Zazwyczaj synonimizuje się je z czaszkowcami.
2010-02-17T21:25:48+01:00
1 Ssaki - zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic
2 Kręgowce - są to zwierzęta posiadające kręgi lub kręgosłupy
3 Zapłodnienie - połączenie się komórki jajowej z plemnikiem w skutek czego powstaje zygota
4 Rozmnażanie - proces biologiczny polegający na wytwarzaniu nowych osobników tego samego gatunku
5 Sierść - jest to pokrywa włosowa zwierząt najczęściej ssaków