Odpowiedzi

2010-02-18T13:14:21+01:00
Artykuł omawia różnorodne badania diagnostyczne możliwe do wykonania u dziecka z objawami ze strony układu oddechowego oraz podstawowe zasady interpretacji wyników tych badań.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:58:22+01:00
Badania radiologiczne

W praktyce ambulatoryjnej klasyczne zdjęcie radiologiczne płuc jest badaniem często wystarczającym do ustalenia rozpoznania. Błędem w sztuce lekarskiej jest nie wykonanie lub odraczanie zdjęcia rtg płuc u dziecka z nawracającymi zmianami osłuchowymi, zapaleniami płuc, lateralizacją zmian osłuchowych. Zdjęcie płuc należy wykonać zawsze przy podejrzeniu astmy oskrzelowej pamiętając, że „nie wszystko, co świszczy jest astmą”. W medycynie wieku rozwojowego należy pamiętać o możliwości wady rozwojowej płuc. Rutynowo zlecamy zdjęcie w projekcji tylno – przedniej. Wątpliwości przy interpretacji niektórych zmian na tych zdjęciach wyjaśnia zdjęcie boczne – czyli profilowe - płuc. Obecnie możliwe jest wykonanie tomografi komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT). Jest to badanie bardzo przydatne, m. in. do wykrywania rozstrzeni oskrzeli i w diagnostyce śródmiąższowych chorób płuc i rozedmy. Przeprowadzenie badania HRCT wymaga współpracy chorego (konieczność zatrzymania oddechu).

Badania czynności wentylacyjnej płuc

Podstawowym badaniem rejestrującym objętości wdychanego i wydychanego powietrza względem czasu jest spirometria. Spirometria powinna wchodzić do zestawu podstawowych badań dodatkowych, wykonywanych u współpracujących dzieci z nawracającymi lub przewlekłymi objawami (takimi jak kaszel i duszności). Nie jest to niestety badanie łatwe do wykonania i interpretacji.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy zaburzeń rezerw wentylacyjnych: zmiany obturacyjne i restrykcyjne. Głównym kryterium spirometrycznym rozpoznania obturacji oskrzeli jest zmniejszenie stosunku FEV1 do VC (FVC) wyrażonego w procentach, czyli FEV1%VC. Obecność restrykcji potwierdza jednoznacznie zmniejszenie całkowitej pojemności płuc (TLC), natomiast obniżenie VC (FVC) tylko sugeruje restrykcję.

W kontrolowaniu astmy w warunkach domowych przydatne jest wykonywanie pomiaru PEF za pomocą tzw. pikflometrów. W szczególności interesuje nas tzw. dobowa zmienność PEF.

nie wiem czy o to chodziło..?!!:):
POZDRAWIAM