Odpowiedzi

2010-02-17T21:31:10+01:00
Pole trapezu o wysokości 12 cm jest równe 84 cm ².Długość jednej z podstaw to ⅔ długości drugiej podstawy.Oblicz długości podstaw tego trapezu.

P=84 cm ²
h=12 cm
a- podstawa górna
b-podstawa dolna
a=(2/3)*b

P=(a+b)*h/2
84=((2/3)*b+b)*12/2
84=(1i 2/3)*6 obustronnie dzielimy przez 6
14=(5/3)*b obustronnie mnożymy razy 3
42=5b obustronnie dzielimy przez 5
8,4=b
a=(2/3)*8,4=5,6

Krótsza podstawa trapezu ma długość 5,6 cm, zaś dłuższa 8,4 cm.
2010-02-17T21:31:40+01:00
84cmkwadratowych:12cm=7cm
7cm:4=1,75cm
1,75cm*3=5,25cm
jedna ma 7 cm a druga 5,25cm