Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T15:50:48+01:00
Spowiedź - wyznajemy swoje grzechy Bogu, opowiadamy o tym co źle zrobiliśmy

sakrament pojednania - Jednamy się z Bogiem, a jednocześnie, obiecujemy zadośćuczynienie więc także pojednanie się z bliżnimi

sakrament przebaczenia - podczas tego sakramentu Bóg przebacza nam nasze grzechy

sakrament oczyszczenia - Bóg oczyszcza nas z grzechów

pokuta - odpowiadamy za swoje grzechy, chcemy je naprawić
5 5 5