Proszę napisac mi OBLICZENIA do tego, z gory dziekuje

1.liczba 1przez √3-√2 należy do przedziału:
a) (0,1) b) (1,3) c) (3,4) d) (4,5)

2.Jesli a=407,89 to zaokrąglenie liczby 0,01a do jednego miejsca po przecinku wynosi:
a) 4,1 b)40,8 c)407,9 d)408

3.Jesli wykres funkcji f(x)=2x-4b przecina oś OY punkcie P(0,-5) to:
a)b= -5 b)b=1,25 c)b=5 d)b=-1,25

4.ktore z ponizszych wyrazen po uproszczeniu jest rowne 2x-3 dla x=0?
a)4x²-3x przez 2x , x≠0
b)8x²-6x przez 4x,x≠0
c)6x-4x² przez -2x ,x≠0
d)-4x²-6x przez-2x, x≠0

5.Suma miejsc zerowych funkcji y=3x(x-1)(x+2)jest rowna:
a)-1 b)1 c)2 d)3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T23:11:41+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 1.
1/(√3-√2)=(√3+√2)/[(√3-√2)(√3+√2)]=(√3+√2)/(3-2)=√3+√2
√3=około 1,7
√2=około 1,4
√2+√3=około 3,1
odpowiedź c jest prawidłowa

Zad 2.
Skoro a=407,89, to 0,01a=4,0789
Zaokrąglenie do jednego miejsca po przecinku jest równe 4,1, czyli odpowiedź a

Zad 3.
f(x)=2x-4b przechodzi przez P(0,-5). Wstawiamy zatem x=0 i f(x)=-5 otrzymując:
-5=-4b
b=5/4=1,25
Odpowiedź b

Zad 4.
W poleceniu powinno być dla x≠0:
a)4x²-3x przez 2x , x≠0
(4x²-3x)/2x=x(4x-3)/2x=(4x-3)/2
b)8x²-6x przez 4x,x≠0
(8x²-6x)/4x=2x(4x-3)/4x=(4x-3)/2
c)6x-4x² przez -2x ,x≠0
(6x-4x²)/(-2x)=2x(3-2x)/(-2x)=2x-3
d)-4x²-6x przez-2x, x≠0
(-4x²-6x)/(-2x)=-2x(2x+3)/(-2x)=2x+3
Odpowiedź c jest prawidłowa.

Zad 5.
y=0 <=> 3x(x-1)(x+2)=0 <=> x=0 lub x=1 lub x=-2
Suma miejsc zerowych wynosi 0+1-2=-1
Odpowiedź a
13 4 13