Sladami przeszłości.Gimnazjum1 .
Uzupełnij tekst :
W wyniku podziału Imperium Rzymskiego powstało cesarstwo wschodniorzymskie, nazywane też ............... Jego stolicą był .................., położony na pograniczu Europy i Azji. Państwo to uniknęło najazdów barbarzyńców i za panowania ............... zaczęło odzyskiwać dawną potęgę. Ponownie opanowano ............, część ........... oraz Italię. Cesarz kazał również zebrać i uporządkować przepisy prawa rzymskiego - w ten sposób powstał .................. ................... Najważniejszym dostojnikiem kościelnym w cesarstwie bizantyjskim był biskup ........................ Nosił on tytuł ................. i nie uznawał zwierzchnictwa .................. W VII w. większość posiadłości cesarstwa w Azji zajęli ............. Bizantyjczykom udało się bronić stolicę, wykorzystując w tym celu silną flotę i tajemniczą broń - ..................

1

Odpowiedzi

2010-02-18T01:13:42+01:00
W wyniku podziału Imperium Rzymskiego powstało cesarstwo wschodniorzymskie, nazywane też ..Bizancjum. Jego stolicą był .Konstantynopol., położony na pograniczu Europy i Azji. Państwo to uniknęło najazdów barbarzyńców i za panowania ..Justyniana I Wielkiego.. zaczęło odzyskiwać dawną potęgę. Ponownie opanowano .Afrykę Półn.., część .Hiszpanii. oraz Italię. Cesarz kazał również zebrać i uporządkować przepisy prawa rzymskiego - w ten sposób powstał ..kodeks.. ..Justyniana.. Najważniejszym dostojnikiem kościelnym w cesarstwie bizantyjskim był biskup .Konstantynopola.. Nosił on tytuł .Patriarchy Konstantynopola.. i nie uznawał zwierzchnictwa ..Rzymu.. W VII w. większość posiadłości cesarstwa w Azji zajęli ..Arabowie.. Bizantyjczykom udało się bronić stolicę, wykorzystując w tym celu silną flotę i tajemniczą broń - ."ogień grecki"..
2 5 2