Symbolem wszechświata była katedra, która swoją konstrukcją miała być we wszystkim podobna porządkowi kosmicznemu; spojrzenie na jej układ wewnętrzny, kształt kopuły, ołtarz, nawy boczne miało dać pełne wyobrażenie o budowie świata. Każdy jej szczegół z osobna jak i rozplanowanie całości pełne były symbolicznej wymowy. Modlący się w świątyni podziwiał piękno i harmonię boskiego stworzenia. Układ pałacu władcy był także związany z koncepcją boskiego kosmosu: niebiosa rysowały się w wyobraźni jako rodzaj twierdzy. W czasach, kiedy nieoświecone masy dalekie były od umiejętności myślenia kategoriami abstrakcji słownych, symbolizm architektonicznych obrazów był nie tylko naturalnym sposobem uświadomienia sobie porządku świata, ale równocześnie przekaźnikiem ucieleśnionej w tych obrazach myśli religijno-politycznej. Portale katedr i kościołów, łuki triumfalne, wejścia do zamków traktowano jako "bramy niebieskie", samą zaś monumentalną budowlę jak "dom boży" albo "ogród boży". Organizacja przestrzeni w katedrze miała też swoją określoność w czasie. Znajdowało to wyraz w jej rozplanowaniu i wystroju: przyszłość ("koniec świata") jest już obecna po stronie zachodniej, uświęcona przeszłość przebywa na wschodzie.Zadanie- na podstawie tekstu odpowiedz, od której strony świata powinno się rozpocząć zwiedzanie średniowiecznej katedry. UZASADNIJ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T04:32:20+01:00
Zwiedzanie średniowiecznej katedry powinniśmy rozpocząć od strony wschodniej,gdzie ukazana jest przeszłość,którą należy poznać,tak by nasza wędrówka miała sens.Nastepnie należałoby poprzez dotrzeć do ołtarza i naw docznych,gdzie ukazany jest świat i całe jego stworzenie.Ostatnim etapem wędrówki powinna być strona zachodnia,która ukazuje nam przyszłość,czyli to co nas czeka w niedługim czasie.Tylko ludzie godni,żyjący zgodnie z przykazaniami i pełni wiary w Boga,nie muszą sie niczego obawiać,bo to dla nich jest niebo i wszystkie dobra z nim związane.Zaś ci,którzy nie wykazuja bojaźni bożej czeka jedynie piekło i potępienie.
9 4 9