Odpowiedzi

2010-02-17T21:44:28+01:00
1.
proton
-ładunek dodatni
-ilość liczy się jako liczba atomowa pierwiastka(od niej zależy jaki to pierwiastek)
-ma masę większą od elektronu i znajduje sie w jądrze atomu.
-pomiędzy protonami istnieje siła oddziaływania jądrowego większa niż siła oddziaływania elektrostatycznego.

elektron
-ładunek ujemny(przynajmniej materialny)
-ilość jest dopasowywana do ilość elektronów jaką posiada gaz szlachetny.
-ma masę prawie 2000 razy mniejszą od protonu , znajdują się na powłokach elektronowych atomu.
-w atomie posiada 4 liczby kwantowe różne dla każdego elektronu.

2.Cząsteczka jest to połączony zbiór(zespół) atomów
4 5 4
2010-02-17T22:15:22+01:00
1.proton- masa równa 1u
ładunek elektryczny równy 1
cząstka postawowa wchodząca w skład jądra atomowego

elktron-masa równa 1/1840u
ładunek elektryczn 1
porusza się wokół jądra atomowego

2.Cząsteczka(molekuła)- trwale połączone ze sobą atomy. Cząsteczki mogą składac się z atomów tego samego rodzaju, np. tlen