Punkty A i B są symetryczne względem osi x. Oblicz a i b wiedząc, że:
a) A = (3a -1 ,2b)
B = (a-1,b + 3)

b) A = (-4a + 5b, 3a - b + 5)
B = [6-3(2a-b), 7 - 3b + 5a)

c) A = ( -2 do potęgi drugiej a + b, - 2(a+b) <- licznik 3 <- mianownik


B = ( a-b <- licznik 2 <- mianownik + 3 , 2b - a - 1 <- licznik 3 <- mianownik)

Podaj współrzędne punktów A i B.
:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T09:41:27+01:00
X₁=-x₂
y₁=y₂
a)
A=(-4a+5b,3a-b+5)
B=(6-3(2a-b),7-3b+5a)


-4a+5b=-(6-3(2a-b))
3a-b+5=7-3b+5a


-4a+5b=-6+3(2a-b)
3a-5a-b+3b=7-5


-4a+5b=-6+6a-3b
-2a+2b=2 /:2


-4a-6a+5b+3b=-6
-a+b=1

-10a+8b=-6
b=a+1


-10a+8(a+1)=-6
-10a+8a+8=-6
-2a=-6-8
-2a=-14 /:(-2)
a=7


b=a+1
b=7+1
b=8


jeśli jest źle to bardzo przepraszam,ale mi się wydaje,że tak powinno być
25 3 25