Zadanie - na podstawie tekstu wyjaśnij, jak autor interpretuje podróżowanie w średniowieczu.

W świadomości średniowiecznego człowieka przeciwieństwo "ziemia - niebo" nosiło religijno-etyczny charakter. Niebo było miejscem wzniosłego, wiecznego, idealnego żywota, podczas gdy ziemia, ów padół grzechu, stanowiła tylko czasowe miejsce pobytu człowieka. Świat pozagrobowy wyobrażano sobie równie konkretnie jak i życie ziemskie, więcej nawet - tamten świat był wieczny, nieprzemijający, a więc bardziej realny. Ziemska wędrówka mogła zresztą zaprowadzić do innego świata; Dante, pobłądziwszy w nieznanych sobie miejscach na ziemi, znalazł się w piekle. Na ziemi istniały z kolei miejsca święte, błogosławione i miejsca grzeszne. Podróżowanie w średniowieczu było przede wszystkim pielgrzymką do miejsc świętych, stałym oddalaniem się od miejsc grzesznych ku świętym. Szukanie doskonałości duchowej przybierało charakter topograficznego przemieszczania się (odejście od "świata", szukanie schronienia na pustyni lub w klasztorze). Osiągnięcie świętości również pojmowano jako przesuwanie się w przestrzeni: święty mógł być żywcem wzięty do raju, a grzesznik - strącony do piekieł. Miejsce przebywania człowieka musiało odpowiadać jego duchowemu statusowi. W świadomości ludzi średniowiecza świat ziemski i świat niebiański stale się ze sobą mieszały. Nie tylko jednostka, zabiegająca o zbawienie duszy, ale i sam Kościół Chrystusowy przedstawiony był jako prześladowany przez diabła pielgrzym.


1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T09:25:59+01:00
Autor opisuje podróżowanie w średniowieczu językiem poetyckim.Opowiada o czymś z jednej strony lekkim i dobrym, a z drugiej perspektywy całkiem inny.Jest też w nim tak jak w każdej poezji cześć, którą rozumie tylko sam autor, a my możemy tylko sobie wyobrażać co autor miał na myśli...
3 2 3