Odpowiedzi

2010-02-17T22:34:20+01:00
R₁=5
h₁=10
Pc₁=?


r₂=3
h₂=6
Pc₂=?

Ppowstałej bryłr=Pc₁+Pc₂

Pc₁=2πr₁²+2πr₁h₁=2π*5²+2π*5*10=2π*25+100π=50π+100π=150π
Pc₂=2πr₂²+2πr₂h₂=2π*3²+2π*3*6=2π*9+36π=18π+36π=54π

P powstałej bryły=150π+54π=204π