Odpowiedzi

2010-02-17T22:09:09+01:00
Takie osoby myślą ze imponują innym, a wcale tak nie jest.
gniew -> kłótnia -> agresja..
7 2 7
2010-02-17T22:11:07+01:00
Takie osoby robią to glównie przez zazdrośc lub nienawiśc do kogoś. A niestety w tych czasach jest takich sytuacji wiele i bardzo często można to zauważyć np. wśród subkultur typu emo czy punk itd. są mało lubiani ale ludzie się na nich mszczą i upokarzają poniewaz im zazdroszczą i dlatego że sami nie potrafią wyrazic swojego stylu. Wiele młodzieży upokarza siebie nawzajem co ma czasem niebiezpieczne konsekwencje tego. I ja jestm przeciwna upokarzaniu, uważam że każdy zasługuję na uszanowanie bez względu na to jaki jest.
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T22:22:15+01:00
Na agresję mogą mieć wpływ rózne czynniki, np socjokulturowe, makrospołeczne czy biopsychiczne. Do socjokulturowych zaliczamy wpływ rodziny, szkoły czy tez grupy rówieśniczej. Jeśli osoba pochodzi z rodziny patologicznej, w której nie miała dobrych wzorców socjalizacyjnych, rodzice nie interesują się nią i jej problemami to będzie miała poczucie niezaspokojenie potrzeby kontaktu emocjonalnego z rodzicami. Wtedy pojawią się u niej objawy agresji w stosunku do najbliższych a także do całego otoczenia. Podobnie gdy jednostka nie czuje zaspokojonej potrzeby kontaktu z rodziną i szuka jej zaspokojenia poza domem rodzinnym, właczając się do gangów i grup przestępczych, którymi kieruje agresja w stosunku do ludzi. W szkole, gdy dziecko nie radzi sobie z materiałem a nauczyciel nic z tym nie robi, jedynie szydząc z dziecka i nie ułatwiając mu nauki, dziecko może czuć się gorsze, więc reaguje agresją w stosunku do nauczycieli i całej szkoły. Gdy dodatkowo inne dzieci je wyśmiewają, wtedy staje się agresywny także w stosunku do nich. Czynniki makrospołeczne to np. wojny, kataklizmy, urbanizacja itp. Wszystko cały czas się rozwija i aby zaspokoić podstawowe potrzeby ciągle trzeba brać udział w tzw wyścigu szczurów. Prowadzi to do konfliktów ze społeczeństwem i poszczególnymi osobami i może skutkować agresją. Ludzie są ciągle zmęczeni i zestresowani. Podobnie na wojnie, gdzie trwa walka o przeżycie i ludzie często kierują się w niej agresją. Natomiast czynniki biopsychiczne to np. urazy lub choroby spowodowane w okresie prenatalnym lub postnatalnym a także podczas samego porodu. Np. jęsli matka źle się odżywiała podczas ciąży, nie dbała o siebie, przebyła jakieś choroby lub wypadki, to może to mieć negatywny wpływ na rozwój układu nerwowego dziecka, co w przyszłości może skutkować niekontrolowaną agresją w stosuku do innych.
18 3 18