1.Turysta przebył drogę 3 km w ciągu 1/2 h. Z jaką średnią prędkością szedł turysta?
2.Turysta przebył 12 km drogi z szybkością 3km/h a następne 8 km z szybkością 4km/h. Ile wynosiła średnia wartość szybkości turysty na całej trasie?
3.W jakim czasie samochód jadący z szybkością 72 km/h przejedzie 600m drogi?
4.Wytłumacz co to znaczy, że wartość przyspieszenia wynosi 9,81m/s²? Jak nazywamy to przyspieszenie? Dlaczego?
5.Ciało wykonuje 240 obrotów w ciągu 1 minuty. Ile wynosi częstotliwość a ile okres?
6.Ciało porusza się po okręgu ruchem jednostajnym. Oblicz szybkość liniową, szybkość kątową i siłę dośrodkową działającą na ciało, jeżeli czas jednego pełnego okrążenia wynosi 2 sekundy, promień okręgu 4m a masa ciała 10g.
7.Samochód jadący ze stałą szybkością v0=54km/h zaczął nagle przyszpieszać przez 3 sekundy z przyspieszeniem o wartości a=2m/s(kwadrat). Jaką drogę przebył w tym czasie(3s) i jaką szybkość końcową uzyskał?
8.Przekształć wzory: s=at²/2 wyznacz "t" oraz "a" ; ze wzoru s=v₀t+at²/2 wyznacz "a"
9.Pociąg przejeżdża przez most kolejowy z szybkością v=108km/h. Pasażer tego pociągu przemieścił się w ciągu 20 sekund w stronę lokomotywy o 60m. Jaką drogę przebył on w tym czasie względem mostu kolejowego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T00:03:31+01:00
1.
3km/0,5h=6km/h
vśr=6km/h

2.v=s/t
t=s/v

t=12/3
t=4h

t=8/4
t=2h

tc=4+2=6h

sc=12+8=20km
20km/6h=10/3km/h ~ 3,3km/h

3.72km/h = 20m/s
v=s/t
t=s/v
t=600m/20m/s
t=30s

4. jest to przyspieszenie ziemskie. jest to przyspieszenie z jakim spadają przedmioty bez uwzględniania oporów m.in. powietrza. oznacza to, ze ciało upuszczone(bez prędkości początkowej) z dowolnej wysokości będzie przyspieszało o 9,81m/s po każdej sekundzie swojego opadania.

5.częstotliwość
f=n/t
f=240/1
f=240Hz
okres
T=1/f
T=1/240 s

6.ω=α/t
α=360⁰=2π rad
t=2s
ω=2π rad/2s=π rad/s

v=ωr
v=π*4
v=4π m/s
v=12,6 m/s

Fd=mv²/r
m=10g=0,01kg
Fd=0,01*12,6²/4
Fd=1,5678/4
Fd=0,3969N

7.droga
s=v₀t+at²/2
54km/h=15m/s
s=15*3+(2*3²)/2
s=45+18/2
s=45+9
s=54

a=Δv/Δt
Δv=aΔt
Δv=2*3
Δv=6
vk=15+6
vk=21m/s

8.s=at²/2
wyznaczanie a
s=at²/2 |*2
2s=at² |/t²
a=2s/t²

wyznaczanie t
s=at²/2 |*2
2s=at² |/a
t²=2s/a |√()
t=√(2s/a)

s=v₀t+at²/2 |*2
2s=2v₀t+at²
at²=2s-2v₀t
a=(2s-2v₀t)/t²

9.
s=v*t+60m
108km/h=30m/s
s=30*20+60
s=600+60
s=660m
1 5 1