Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T01:13:10+01:00
Przede wszystkim muszą to być ludzie wierzący, którzy potrafią dobrze reprezentować polski Kościół w świecie misyjnym

Osoba, która chce zostać misjonarzem musi spełniać pewne kryteria, które przedstawiamy poniżej:

Człowiek świadomie wierzący, tj. ktoś, kto:
świadomie zawierzył swoje życie Bogu na podstawie dzieła i osoby Jezusa Chrystusa,
pielęgnuje społeczność z Bogiem przez regularne poznawanie Biblii oraz modlitwę,
swoją postawą jest świadectwem życia w społeczności z Jezusem,
pielęgnuje społeczność z innymi wierzącymi poprzez przynależność do biblijnie wierzącego zboru i uczestniczenie w jego życiu,
jest zaangażowany w służbę w swoim zborze - jeśli ktoś nie pracuje dla Pana tam, gdzie obecnie mieszka, trudno oczekiwać, że nagle zacznie pracować dla Pana, gdzieś daleko w świecie,
posiada rekomendacje zboru, do którego należy.

Wykształcenie i przygotowanie zawodowe
w misji potrzebni są ludzie z różnymi profesjami: lingwiści, nauczyciele, teolodzy, pielęgniarki, inżynierowie, informatycy, księgowi, itd.
w służbach związanych z pracą Wycliffe'a przynajmniej szkoła średnia,
w niektórych krajach, aby otrzymać zgodę na pobyt, wymagany jest tytuł magistra z dziedziny związanej z lingwistyką lub filologią,
wskazana jest kilkuletnia praktyka pracy (najlepiej w swoim zawodzie).


Wsparcie modlitewne i finansowe
Misjonarz jest wspierany materialnie przez swój kościół (lub kilka kościołów) oraz swoich przyjaciół.
Służba misyjna jest duchowym bojem i wymaga wsparcia modlitewnego, dlatego konieczne jest, aby misjonarz miał grono zadeklarowanych osób, które będą się o niego regularnie modlić.

Szkolenie wprowadzające do kultury kraju służby. Może ono obejmować takie etapy jak:
nauka języka urzędowego,
poznawanie kultury, religii i zwyczajów,
zasady współpracy w organizacji na polu misyjnym
1 5 1