1.Jaka jest odległość srodka okręgu o promieniu 8cm od cięciwy tego okręgu o długości 8cm?

2.Dwa słupy stoją w odległości 40m. Wysokość jednego jest równa 15m, a drugiego 6m. Jaka jest odległość między wierzchołkami słupów?

3.W trapezie równoramiennym przekątne długości 25 m przecinają się pod kątem prostym i dzielą w stosunku 2:3. podstawy tego trapezu mają długości?

Proszę o jak najlepsze rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T01:22:40+01:00
Zad 1

8^2 = x^2 +4^2

64-16=x^2
x=4* (2^(1/2))


zad 2

x-odległość między wierzchołkami słupów

x^2= (15-6)^2 +40^2
x^2 = 81+1600
x^2=1681

x=41

zad 3

a/b=2/3
a+b=25

5/2*b=25
b=10
a=15

d-dolna podstawa (dłuższa)
g-gówna podstawa ( krótsza)

d^2=a^2 +a^2

d^2=450
d=15*(2^(1/2))

g^2=2b^2
g^2=200
g=10*(2^(1/2))
1 1 1