Odpowiedzi

2010-02-18T09:02:20+01:00
Unia powstała w roku 1993 1 listopada)
dzięki Traktatatowi z Maastricht ( gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich ).Unia ma 30% udziału w PKB.
Ma cechy :
- organizacji międzynarodowej,
- konfederacji
-państwa federalnego
Polska jest członkiem UE od 2004 roku.
Podstawę UE stanowił Traktat o Unii Europejskiej (Nicea).Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej dawniej Węgla i Stali.

Funkcjonowanie :
rozwój Wspólnot Europejskich uzależniony jest od podejmowania decyzji różnego typu i wprowadzania ich w życie.

Pozdrawiam ;]