Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T09:50:38+01:00
1.dzieciństwo
2.Dzieciństwo przemija, a my stajemy się dorosłymi ludźmi.
3.Gdyż nie istnieje wehikuł czasu, nie powrócimy do miejsc bliskim nam z dzieciństwa, gdyż one tak jak my pod wpływem czasu ulegają zmianom.
4.materialna sceneria i nasze miejsce w tej scenerii
5.Świat był wtedy dla nas czymś tajemniczym, jakby zagadką, którą co dzień odkrywaliśmy. Nie musieliśmy borykać się z problemami, które trapią dorosłych. Był to świat otwarty dla nas, podarowany i organizowany przez dorosłych.
6.Historia Achillesa to niewątpliwie przykład jednego z wielu problemów jakie mogą trapić dorosłych. Achilles nie potrafi sobie z tym poradzić, czuł się samotny, gdyż nie było przy nim rodziców, którzy zawsze w dzieciństwie rozwiązywali jego błahe problemy.
7.gorzki smak dorosłości, brzemię dorosłości
epitet
8.odpowiedzialność
9.Musimy pogodzić się z tym, że nasze dzieciństwo przeminęło i musimy z śmiałością wkroczyć w dorosłość.
10.Już w dzieciństwie doświadczamy jednak, że nic na świecie nie jest doskonałe, nawet przyroda. Już wtedy doświadczamy bólu i chłody tego świata.
11.D?
12.Powinniśmy organizować świat innym.Zachować spokój wobec wobec spraw drugorzędnych, mniej istotnych dla nas.
13.Być może dla tego, że tą szkołę mądrości przejęliśmy z nad Morza śródziemnego.
14.Uczyła jak sprostać samotności i rozwiązywania problemów.
15.Dla niejednego z nas
bardziej przekonująca jest taka szkoła mądrości, która każe o tym bólu milczeć, a całą siłą nastawić się od razu na to,
aby w takim świecie, jaki jest, w takim świecie chłodno, z dużą dozą obojętności wobec spraw drugorzędnych, presti-
żowych, psychologicznych, z dużą dozą obojętności, która komuś może się nawet wydać oschła, pilnować interesów
istot, dla których możemy coś uczynić.