Odpowiedzi

2010-02-17T22:28:40+01:00
Woda-związek nieorganiczny H2O, ciecz bez barwy (grubsze warstwy posiadają barwę niebieskawą) i zapachu, temp.topnienia 0' C, temp.wrzenia 100' C; ciężar właściwe w.w 4' C (760 m ciśnienia) jest przyjęty za jednostkę ciężarów właściwych. Woda jest związkiem trwałym, w 2000' C rozkład nie przekracza 2%; z powodu wielkiego rozpowszechnienia w przyrodzie należy do ciał najbardziej znanych; pokrywa prawie trzy czwarte powierzchni ziemi. Woda naturalna zawiera liczne ciała postronne; woda zawierająca większe ilości siarczanu i węglanu wapnia oraz związki magnezu, nazywamy "twardą". W celu otrzymania czystej wody poddajemy ją kilkakrotnej destylacji i w końcu destylujemy w platynowych naczyniach bez dostępu powietrza, dodając nieco nadmanganianu w celu utlenienia substancji organicznych.