Źródła zanieczyszczeń wody ( substancje zanieczyszczające),wyjaśnij schemat krążenia wody w przyrodzie , wisła , odra (źródło , bieg,dopływy,miasta przez które przepływa , ujście gdzie i jakie), wyjaśnij proces parowania wody z powierzchnij rośliny, łańcuchy pokarmowe - zależnosci pokarmowe w morzu,rzece,jeziorze-podaj przykłady

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T08:47:07+01:00
Zanieczyszczenia wód można podzielić na :
-ze względu na pochodzenie na naturalne (autochtoniczne) oraz antropogeniczne (allochtoniczne)
Zanieczyszczenia wód (naturalne) obumieranie roślin i zwierząt w wodzie.
Odprowadzanie ścieków do wód.
Wydobywanie wód kopalnianych.
Rolnictwo (nawozy organiczne)
Tansport wodny i lądowy (wycieki ropy z tankowców)

Obieg wody w przyrodzie / krążenie wody w przyrodzie
1.Parowanie
2.Przemieszczanie się pary wodnej w atmosferze
3.Opady atmosferyczne
4.Wśiąkania
5.Spływ wód powierzchniowych i podziemnych.

Wisła - źródła znajdują się w południowej Polsce.
Ma dwa potoki źródłowe.Bieg Wisły dzieli się na trzy odcinki :
-górny (Sandomierz)
-środkowy (od Sandomierza - Narew Bug
-dolny od Narwi - Bugu do morza Bałtyckiego
Miasta przez które płynie :
Kraków,Oświęcim,Sandomierz,Tarnobrzeg,Dęblin,Puławy,Warszawa,
Płock,Włocławek,Toruń,Bydgoszcz, Świecie, Grudziądz,Gdańsk,Tczew.


Odra - źródło wzgórze Fidlův kopec.
Płynie prze Morawy ( Brame Morawską),Bogumił(Olza),Nysa Łużycka,Miasta(Ostrwa,Wrocław,Szczecin).

Transpiracja - parowanie wody z rośliny części nadziemnych.Najważniejszymi czynnokami są światło,temperatura.
Rośliny pustynne przeprowadzają transpirację (fotosynteze CAM ).


Morze - plankton - wieloryb ( lub delfin )
Jezioro - goln - karaś - szczupak

Myśle,że pomogłam ;]
pozdrawiam ;*
1 5 1