Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T22:40:05+01:00
A) {-x-3y=5
{ y=-2x

{-x-3(-2x)=5
{y=-2x

{-x+6x=5
{y=-2x

{5x=5 /:5
{y=-2x

{x=1
{y=-2*1

{x=1
{y=-2

b) { 3x+y=10
{ y=2x

{3x+2x=10
{y=2x

{5x=10 /:5
{y=2x

{x=2
{y=2*2

{x=2
{y=4

c) { 3x-3y+3=0
{ x+½y-2=0

{3x-3y=-3
{x=2-1/2y

{3(2-1/2y)=-3
{x=2-1/2y

{6-1,5y=-3
{x=2-1/2y

{-1,5y=-3+6
{x=2-1,5y

{-1,5y=3 /:(-1,5)
{x=2-1,5y

{y=-2
{x=2-1,5*2

{y=-2
{x=-1

d) { 2x+y=6
{ x/4 - y/5=4 /*20

{y=6-2x
{20*x/4-20*y/5=20*4

{y=6-2x
{5x-4y=80

{y=6-2x
{5x-4(6-2x)=80

{y=6-2x
{5x-24+8x=80

{y=6-2x
{13x=80+24

{y=6-2x
{13x=104 /:13

{y=6-2x
{x=8

{y=6-2*8
{x=8

{y=-10
{x=8

e) { 3x/2 -2y/3 =1 /*6
{ x/4 + y/2 =2 /*4

{6*3x/2-6*2y/3=6*1
{4*x/4+4*y/2=4*2

{9x-4y=6
{x+2y=8

{9(8-2y)-4y=6
{x=8-2y

{72-18y-4y=6
{x=8-2y

{-22y=6-72
{x=8-2y

{-22y=-66 /:(-22)
{x=8-2y

{y=3
{x=8-2*3

{y=3
{x=2

f) { 3x-3y + 3=0
{ x+½y-2=0 /*2

{3x-3y=-3 /:3
{2x+y=2

{x=-1+y
{2(-1+y)+y=2

{x=-1+y
{-2+2y+y=2

{x=-1+y
{3y=2+2

{x=-1+y
{3y=4 /:3

{x=-1+y
{y=1,25

{x=-1+1.25
{y=1,25

{x=0,25
{y=1,25
2010-02-17T22:49:13+01:00
-x-3y=5
y=-2x
-x-3(-2x)=5
y=-2x
-x+6x=5
y=-2x
5x=5/:5
y=-2x
x=1
y=-2*1
x=1
y=-2
----------
b)3x+y=10
y=2x
3x+2x=10
y=2x
5x=10/:5
y=2x
x=2
y=2*2
x=2
y=4