Wyrażenia Algebraiczne

Zad. 1

I : -5 + 2x
II : 2 * ( ¹/₂ * 4 - 8,3 )
III : ( -4)²
IV : √ 25a
V : ( 2 - x )²
VI : 5² + 11²

Zad.2
Napisz Wyrażenie Algebraiczne

a) Suma liczb a i -3
b) Różnica liczb n i -7
c) Iloczyn liczb x i y
d) Iloraz liczb -5 i m
e) Podwojona suma liczby b oraz iloczynu liczb 2 i a
f) Kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y
g) Iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnicę liczb a i b

Zad. 3

Zapisz W Postaci Wyrażenia Algebraicznego Rozwiąż Zadania.

a) Marek ma x lat. Adam jest od niego 2 razy starszy. Beata jest o 4 lata młodsza od Adana. Ile lat ma Beata ?

b) Na parkingu zaparkowano m samochodów i n motorów. Ile kół mają zaparkowane pojazdy ?

c) Ile sekund stanowi p godzina i q minuta?

Zad. 4

Odczytaj współczynniki jednomianów.

4y³

- ¹/₂ a²bc

0,8mx-a

ab

- 22

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T22:32:05+01:00

Zad. 1

I : -5 + 2x
2x=5/:2
x=2⅕

II : 2 * ( ¹/₂ * 4 - 8,3 )
2×(-6,3)= -12,6

III : ( -4)²
( -4)²= 16
IV : √ 25a
√ 25a=5a
V : ( 2 - x )²
( 2 - x )²= 4-4x+x=4-3x

VI : 5² + 11²
5² + 11²= 25+121= 146

2.

a) Suma liczb a i -3
a+(-3)
b) Różnica liczb n i -7
n-(-7)= n+7
c) Iloczyn liczb x i y
x × y
d) Iloraz liczb -5 i m
-5:m
e) Podwojona suma liczby b oraz iloczynu liczb 2 i a
2 × (b+ 2 × a)
f) Kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y
(20- x × y)²
g) Iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnicę liczb a i b
(a²+b²) × (a-b)


3.
a)
Beata:
2x-4
2x=4 /:2
x=2

b)
4m+2n


4.


4y³-------->4

- ¹/₂ a²bc---------> - ¹/₂

0,8mx------> 0,8

x²----->1

-a------> -1

ab------> 1

- 22 ----> -22
1 5 1