Odpowiedzi

2010-02-17T22:33:12+01:00
Pc= 2a^2+4ah=312
Pb= 4ah=240

2a^2=312-240

a=6

24h=240
h=10


V=a^2 * h = 36*10 =360
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T22:33:15+01:00
Ppb = 240/4 = 60cm kw. kazda sciana
Ppp = 312-240 = 72/2 = 36cm kw. podstawa gorna i dolna

jako, że są to kwadraty, więc maja krawędzie 6cm x 6cm
60cm/6 = 10cm <-- wysokosc graniastoslupa

V= pp*h = 36*10 = 360cm szesciennych
2010-02-17T22:38:58+01:00
Pc - pole całkowite
Ppb - pole powierrzchnii bocznej
Pp - pole podstaw (są 2)

Pc = 312 cm^2
Ppb = 240 cm^2
Pc - Ppb = Pp
312 - 240 = 72 cm^2
72 / 2 = 36cm^2
pierwiastek z 36 = 6 więc a równa się 6.

240 / 4 = 60cm^2 (pole jednej ściany bocznej(prostokąta))
a * b = 60cm^2
6 * b = 60 // podzielone przez 6
b = 10

Objętość:
V = Pp * H<---------H = b
V = 36 * 10
V = 360 cm^3