proszę tylko o poważne rozwiązania dam za najlepszą odpowiedź punkty zad1 Wyznacz wszystkie wartości parametru m,dla których liczba a=(9do m÷3√3)²×81√3 jest mniejsza od3.
zad2.do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt(3,⅛).Wyznacz wzór tej funkcji.Narysuj wykres funkcji g(x)=-f(x)-4 i podaj zbiór wartości funkcji g
zad3Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 50π,a tworząca jest dłuższa od promienia podstawy o 5cm.Wyznacz objętość stożka.
zad4. Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyźnie jest prostokątem o boku odpowiadającym wysokości walca równym 6cm i kącie między przekątną i tym bokiem równym 30 stopni.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T23:06:29+01:00
zad1 Wyznacz wszystkie wartości parametru m,dla których liczba a=(9do m÷3√3)²×81√3 jest mniejsza od3.

(9^m/3*pierw z 3)* 81*pierw z 3<3

9^m*81<9

9^m<9^-1

m<-1

zad2.do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt(3,⅛).Wyznacz wzór tej funkcji.Narysuj wykres funkcji g(x)=-f(x)-4 i podaj zbiór wartości funkcji g

f(x)= a^x
1/8=a^3
(1/2)^3=a^3
a=1/2
f(x)= (1/2)^x

g(x)= -f(x)-4 = (1/2)^x - 4

Sorki wykresu nie podam jedynie mogę ci ułatwić ze to będzie przesuniecie o 4 funkcji (1/2)^x

3.Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 50π,a tworząca jest dłuższa od promienia podstawy o 5cm.Wyznacz objętość stożka.

Pb= πrl = 50π

rl=50
l=r+5

r^2+5r-50=0
delta = 225

r1=(-5-15)/2=-10 odpada to rozwiązanie promień nie możne być ujemny

r2=(-5+15)/2= 5

r=5
l=10

h^2= l^2 - r^2
h^2 = 100 - 25 = 75
h=5*pierwiastek z 3

V=Ppodstawy*h
V=π 25*5pierwiastek z 3 = 125π * pierwiastek z 3

zad4. Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyźnie jest prostokątem o boku odpowiadającym wysokości walca równym 6cm i kącie między przekątną i tym bokiem równym 30 stopni.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca


Pc= 2* Pp +2π* r * 6

2*π*r = 6*tg30 = 2(3^(1/2))

r= (3^(1/2))/π

Pc= 2*π *r^2 +2*π*r*h=2*π *r^2 + 12π*r

Pc= 6/π + 12*3^(1/2))

V=Pp*6= pi * r^2 * h = (3/π) *6

V= 18/π