Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T09:42:57+01:00
Mamy tu do czynienia z tzw. zjawiskiem Dopplera, w którym obserwator odbiera dźwięki wysyłane przez źródło jako wyższe, gdy źródło względem obserwatora się przybliża, i niższe - gdy oddala. Zmiana wysokości dźwięku (czy ogólnie: fali, np. świetlnej lub dźwiękowej) wynika ze zmiany częstotliwości, a ta ze zmiany długości, ponieważ prędkość rozchodzenia zależy tylko od ośrodka i prędkości ruchu źródła.
λ₀ - długość fali wysyłanej przez źródło
T₀ - okres fali wysyłanej przez źródło
f₀ - częstotliwość wysyłanej przez źródło
f - częstotliwość odbierana przez obserwatora = 600 Hz
v - prędkość fali, w powietrzu ok. 340 m/s
v₁ - prędkość poruszania się źródła = 108 km/h = 108000/3600= 30 m/s
wówczas długość pozorna fali:
λ = λ₀ - v₁T₀,
ale λ = vT = v/f, więc:
v/f = v / f₀ - v1/f₀
v/f = (v - v₁) / f₀
f / v = f₀ / (v - v₁)
f₀ = f (v - v₁)/v
f₀ = 600 (340-30)/340 ≈ 547 Hz