Na zajęciach fizyki uczniowie wykonali eksperyment w celu określenia współczynnika sprężystości k pewnej sprężyny. Na sprężynie powiesili lekką siatkę, do której wkładali po kolei ponumerowane i zważone wcześniej jabłka. Uzyska dane zapisali w tabeli i obliczyli na ich podstawie współczynnik sprężystości.
Uzupełnij tabelę (tabela w załączniku) i na podstawie tych danych sporządź wykres zależności siły rozciągającej od wychylenia sprężyny z położenia początkowego oraz oblicz współczynnik sprężystości k. Do obliczeń wykorzystaj wzór F = k*x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T23:54:02+01:00
Obciążenie sprężyny w 2 kolumnie powinno być sumą jabłek narastająco:
w pierwszym wierszu 0,19 kg, w drugim 019+0,13=0,32 itd.
W trzeciej kolumnie trzeba pomnożyć wartości 2 kolumny przez przyspieszenie ziemskie ok. 10 m/s2 lub inaczej 10 N/kg, a więc 1,9N, 3,2N itd.
Współczynnik sprężystości można wyliczyć z każdego wiersza przez podzielenie
siły rozciągającej przez rozciągnięcie, bo F=kx => k=F/x
czyli np. z wiersza 1:
1,9 N / 0,076 m = 25 N/m
z drugiego:
3,2 N / 0,128 m - 25 N/m
itd.