Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T12:56:19+02:00


Czasy

Present Simple

1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.)
2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.)

operator: ‘do’ i ‘does’
twierdzenia: I go to school every day
przeczenia: I don’t go to school every day.
pytania: Do you go to school every day?
odp.: Yes, I do./ Yes, she does.
No, I don’t./ No, she doesn’t.


Present Continuous

1.Czynności wykonywane w chwili obecnej. (I’m writing now.)
2.Czynności wykonywane wokół chwili obecnej.

czasownik z końcówką: -ing
twierdzenia: You are writing.
przeczenia: You aren’t writing.
pytania: Are you writing?
odp.: Yes, I am./ Yes, She is.
No, I am not. / No, she isn’t.


Past Simple

1.Wyrażanie czynności, które miały miejsce w przeszłości i nie posiadają żadnego związku z chwilą obecną.
2.Opis czynności powtarzających się w przeszłości.

operator: ‘did’
czasownik: z końcówką –ed lub czasownik z II kolumny
twierdzenia: I left for Warsaw yesterday.
przeczenia: I didn’t leave for Warsaw yesterday.
pytania: Did I leave for Warsaw yesterday?
odp.: Yes, I did./ No, I didn’t.
1 5 1
2009-10-14T13:04:06+02:00
No czasu PRESENT CONTINIUS używamy, gdy chcemy powiedzieć o tym co sie dzieje w danej chwili, opisujemy obrazek lub zdjęcie lob to co się wydarzy w niedalekiej przyszłości i jest pewne. Tworzymy go poprzez dodanie końcówki -ing do czasownika oraz czasownik "to be " w czasie teraźń.
W czasie PRESENT SIMPLE opiusujemy coś co jest stałe, nie zmienne lub ciągłe. Operatorami w tym czasie jest "do" dla 1.2 os. lp. oraz dla 1,2,3 os. lmn.
Czasu PAST SIMPLE używamy gdy coś się stało w przeszłości. Jest to czas dokonany. Tworzymy go poprzez dodanie końcówki -ed( w czasownikach regularnych). Są jeszcze czasowniki nieregularne. Możesz je znaleźć w każdym słowniku języka angiels pod hasłem "Irregular verbs". Operatorem w past simple jest "did" stosowany do każdej osoby.
:)
2009-10-14T13:21:30+02:00
Present Simple używamy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś/coś robi w regularnych odstępach czasu. Np.
Ja chodzę do szkoły codziennie.
TWIERDZENIE
składa się z
podmiotu, czasownika, reszty zdania
I go to school every day.
(w 3. osobie l. poj. do czasownika dodajemy -s lub -es, np. I go, He goes)
PYTANIA
tworzymy przez dodanie czasownika posiłkowego "do" (does w 3. osobie l. poj)
Czy ja chodzę do szkoły?
Do I go to school.
(does "zabiera" końcówkę -s lub -es, np. Does he go to school?)
PRZECZENIA
Ja nie chodzę do szkoły.
I don't go to school. (w 3. osobie l. poj. będzie doesn't)


Czasu Present Continuous używa się, gdy mówimy, że robimy coś TERAZ. Także gdy mówimy o najbliższej przyszłości oraz gdy opowiadamy o obrazie.
TWIERDZENIA
Ja piszę (teraz).
Składa się z:
podmiotu, odmienionego czasownika "to be", czasownika z końcówką -ing i reszty zdania
I am writing (now).
You are writing (now).
He/she/it is writing (now).
We are writing (now).
You are writing (now).
They are writing (now).

PRZECZENIA
W przeczeniach dodajemy słówko "not" po czasowniku "to be"
Ja nie piszę listu (teraz).
I am not writing (now).
You are not writing (now).
He/she/it is not writing (now).
We are not writing (now).
You are not writing (now).
They are not writing (now).
Zwykle skracamy frazę "to be + not". Np.
are not -> aren't
is not -> isn't

PYTANIA
Przestawiamy czasownik "to be" z podmiotem miejscami.
Czy ja piszę list (teraz)?
Am I writing (now)?

Analogicznie w innych osobach.


PAST SIMPLE
Czas Past Simple (przeszły prosty) opisuje wydarzenia z przeszłości.

TWIERDZENIA
Składa się z podmiotu, czasownika w II formie (znajdziesz je w słowniku) i reszty zdania
Ja poszedłem do szkoły.
I went to school.
You went to school.
He went to school.
itd.

PPRZECZENIA
dodajemy słówko "didn't" po podmiocie (czasownik jest już w I formie).
I nie poszedłem do szkoły.
I didn't go to school.
He didn't go to school.

Pytania
Dodajemy słówko "did" na początku zdania.
Czy ja poszedłem do szkoły?
Did I go to school?
Did he go to school?


Mam nadzieje, że rozumiesz ;)