Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T22:56:09+01:00
Jan Henryk Dąbrowski służył w wojsku saskim oraz polskim. Zasłynął jako dzielny żołnierz w powstaniu kościuszkowskim odpierając pruskie i rosyjskie ataki na Warszawę, a także dowodził wyprawą wspierającą powstanie w Wielkopolsce, zdobył tam Gniezno i Bydgoszcz. Po trzecim rozbiorze Polski pozostał początkowo w kraju, licząc na zjednoczenie ziem polskich przy poparciu władcy Prus Fryderyka Wilhelma III. Gdy król pruski odrzucił jego plany, jesienią 1796 roku Dąbrowski znalazł się w Paryżu. Do "centrum emigracji", Dąbrowskiego, który jako dużej klasy dowódca i patriota zyskał sobie wielką popularność w kraju i na emigracji, wezwał Józef Wybicki - działacz "Agencji" będącej przedłużeniem Agencji Insurekcyjnej przy rządzie francuskim, która skupiała się wokół liczącej się wówczas osobie Napoleona i Franciszka Barssa.

Dnia 9 października zwrócił się on do Dyrektoriatu z projektem utworzenia legionów polskich skupiających oficerów i żołnierzy przybyłych wcześniej z kraju i z jeńców pozostających w niewoli francuskiej oraz dezerterów z armii zaborczych. Przedstawił konkretne korzyści jakie popłynęłyby dla Francji, a także dla sprawy polskiej. Dyrektoriat nie zamierzał się w tę sprawę angażować, ale postanowił wysłać Polaków do Lombardii, aby postraszyć Austrię i zmusić ja do zawarcia pokoju , nawet za cenę oddania ...


ja tak napisałam i było dobrze ;)
6 2 6