1. W oparciu o przytoczony fragment tekstu wypisz zasady funkcjonowania ustroju demokratycznego w Atenach.

Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do innej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, którym się wyróżnia, nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów. W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności (...). Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym; jesteśmy posłuszni każdoczesnej władzy i prawom, zwłaszcza tym niepisanym, które bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę.
Myśmy też stworzyli najwięcej sposobności do wypoczynku po pracy, urządzając przez cały rok igrzyska i uroczystości religijne oraz pięknie zdobiąc nasze prywatne mieszkania.
Notatka.
Zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie. Bardzo pilne!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T23:32:01+01:00
Zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej:
a) wszyscy obywatele są równi wobec prawa
b) ważne są umiejętności, a nie przynależność, bogactwo czy pochodzenie
c) posłuszeństwo wobec prawa
d) prawo broni słabszych
e) rządy opierają się na zdaniu większości
f) wszyscy obywatele są wolni
1 5 1