NA 120`W słońce góruje o godz. 12.00 miejscowego czasu słonecznego. o której godz. tego czasu wypada moment górowania Słońca na 75`W

Zad.2
obserwator zmierzyl 22.VI wysokość górującego Słonca po południowej stronie nieba. Słońce górowało na wysokości 62`27`. określ szerokość geograficzną miejsca obserwacji.

3

Odpowiedzi

2010-02-18T08:29:52+01:00
Zad 1
120 -75=45
45*4=180min
=3h
12:00+3h=15:00

1 2 1
2010-02-18T10:51:45+01:00
Zad. 2
Z tym jest więcej zabawy.
Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu tego typu zadań jest obliczenie wartości x
x= 90° - h
x= 90- 62°27’
x= 27°33'
Otrzymana wartość oznacza, że szukane miejsce leży na równoleżniku położonym w odległości "x" od Zwrotnika Raka (w dniu przesilenia letniego Słońce góruje w zenicie nad tym zwrotnikiem).
Z kolei informacja "Słońce góruje po południowej stronie nieba" oznacza, że szukany równoleżnik położony jest na północ od miejsca, gdzie Słońce góruje w zenicie (w tym przypadku na północ od Zwrotnika Raka)

szer=x + 23°27' = 27°33' - 23°27' = 51°N
szukana szerokość to 51N

zad. 1
120W 12:00
75W ?

równica pomiedzy tymi południkami to jest 45st. co daje nam 1st=4min

45x4= 180 min tj= 3h
górowanie na 75W jest POŹNIEJ (ruch obrotowy Ziemi- im dalej na zachód tym wcześniej) niż na 120st.W zatem:

12:00 + 3:00 = 15:00
Górować będzie o 15:00

1 5 1
2010-02-18T13:41:12+01:00
Zad. 1
120-75=45°
45°x4min=180min
180min=3h

12.00 + 3 = 15.00

zad.2
h=90°-φ+23°27'
h=62°27'
φ=90-62°27'+23°27'
φ=51°N