Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T00:33:58+01:00
HUSYTYZM- ruch społeczno-religijny, którego nazwa wywodzi się od twórcy- Jana Husa. Husytyzm początkowo miał znaczenie jedynie religijne i był próbą zwrócenia uwagi na potrzebę reformy Kościoła. Po 1415 roku przybrał formę czeskiego ruchu narodowego i stał się powodem wojen husyckich, wymierzonych przeciwko władzy dynastii Luksemburgów.
Jan Hus- Czech, duchowny, filozof, teolog, rektor Uniwersytetu w Pradze, który początkiem XV wieku wystąpił z krytyką Kościoła.

cztery artykuły praskie, później czeski parlament ogłosił je obowiązującym prawem. Opowiadały się one za: 1. Wolnym głoszeniem Słowa Bożego; 2. komunią pod dwiema postaciami; 3. kościołem ubogich (co wyrażało się w postulowaniu odebrania Kościołowi posiadanych dóbr majątkowych); 4. ograniczeniem sądownictwa kościelnego, czyli za opowiadaniem się za karaniem „grzechów ciężkich" jedynie na mocy wyroku sądu państwowego.
4 5 4