Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T08:04:54+01:00
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko I Plątonogi
Konrad I mazowiecki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August


Pozdrawia Michaś xD
7 2 7