Odpowiedzi

2010-02-18T08:45:18+01:00
Jasne, że rozwój terytorialny wpłynął na w.w stosunki.
Przede wszystkim powiększanie terytorium spowodowało:
-wzrost liczby niewolników a więc taniej siły roboczej w rękach zwykłych obywateli,
-wzrost areału ziemi w rękach rzymskich obywateli (rozwój rolnictwa, przetwórstwa, wydobywania kopalin etc.),
-z biegiem czasu zaczęła zanikać warstwa wolnych rolników (chłopów), którzy migrowali do miast w celu poszukiwania łatwiejszego zarobkowania,
-stopniowy wzrost warstwy wielkich posiadaczy ziemskich,
-rozwój terytorialny wymuszał powstawanie nowych szlaków komunikacyjnych (drogi, kanały etc.),
-wzrost liczby obywateli rzymskich (zanik tzw. sprzymierzeńców, miast na prawie italskim, w większym stopniu zaczęto nadawanie obywatelstwa wyzwoleńcom),
-konieczność powstania zawodowej armi do obrony granic rozrastającego się państwa (składającej się stopniowo z coraz większej liczby najemników), a więc upadek armi typu narodowego,
-budowę nowych miast, a co za tym idzie ich rozwój (akwedukty, budynki użyteczności publicznej etc.),
-powstawanie prowincji a co za tym idzie wzrost dochodów państwa i zwiększenie zamożności jego obywateli,
-nowe prowincje potrzebowały nowych urzędników i wojska do trzymania w ryzach podbitej ludności etc.,
-wzrost warstwy senatorów poprzez dopuszczanie do niej tzw. homo novus,
-niestety wzrost terytorialny miał też to do siebie, że np. przestawało się uprawiać niektóre produkty rolne na terenie Italii, i zastępowane, a raczej wypierane były one z rynku przez tańsze produkty z prowincji ( np. zboże z Egiptu, Sycylii, Afryki Północnej),
-wszystko w.w potrzebowało coraz to nowych unormowań prawnych, a co za tym szło rozwój prawa rzymskiego szedł "całą parą" (nowe kodeksy, regulae etc),
-problemem był napływ nowych kultów religijnych do Italii i ich wyznawców,
-jeżeli chodzi o politykę to następował rozwój form sprawowania władzy (królestwo-republika-pryncypat-dominat),
-z biegiem czasu (za dominatu) nastąpiło "przywiązanie" warstwy tzw. kolonów do ziemi-332 r.n.e. czyli de facto początek zaniku warstwy wolnych chłopów, następnie w 316 i 325 r.n.e. wydano edykty dot. tzw. warstwy dekurionów, których "przywiązano" dziedzicznie do urzędów, a w III w.n.e. nastąpił "przywiązanie rzemieślników do ich kolegiów,
-zbyt duże rozrośnięcie państwa w pewnym momencie spowodowało trudności w sprawowaniu nad nim jednolitego "zarządu" (pomysły cesarza Dioklecjana, póżniejszy podział na dwie części etc.),
-wpływy kultury romańskiej na podbitych terenach zwiększały się stopniowo co prowadziło do jej rozwoju i przejmowania jej przez ludy znajdujące się w orbicie rzymskich wpływów,
13 3 13