Odpowiedzi

2009-10-14T13:06:02+02:00
"http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska"
2009-10-14T13:18:40+02:00
Wkrótce powstanie objęło większą część kraju; w wyjątkowo aktywnej Wielkopolsce dowodziła Izba Konsyliarska. Od 15 lipca do 26 października 1768 na Białorusi trwało powstanie, które zakończono kapitulacją Nieświeża. W dukielskim pałacu Jana Mniszcha na Podkarpaciu pojawiali się niemal wszyscy ówcześni przywódcy konfederaccy z terenu Małopolski. Oni przygotowują zgromadzenie konfederatów barskich koło Rymanowa.