Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T12:07:42+01:00
A)Siła ciężkości – siła z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało, w układzie odniesienia związanym z powierzchnią ciała niebieskiego.
b)Siły oporu ruchu są to siły przeciwdziałające ruchowi. Zwrot sił oporu ruchu jest zawsze skierowany przeciwnie do zwrotu prędkości ciała lub siły wprawiającej ciało w ruch.
c)Siły nacisku - siły działające na powierzchni styku ciał prostopadle do niej. Są związane z odkształceniami i siłami sprężystości powierzchni stykających się ciał. Siły nacisku występują zawsze parami. Uniemożliwiają one ruch w kierunku prostopadłym do powierzchni stykających się ciał i przeciwdziałają innym siłom przyłożonym do ciała, które taki ruch mogłyby wywołać.
e)Siła dośrodkowa-składowa wypadkowej sił działających na dane ciało, prostopadła do kierunku chwilowego ruchu ciała (wektora prędkości), równa iloczynowi masy i przyspieszenia dośrodkowego (przyspieszenie). Siła dośrodkowa wywołuje zmianę kierunku ruchu.
f)Tarcie statyczne – występuje wówczas gdy powierzchnie są nieruchome względem siebie (zeszyt) Wartość siły tarcia statycznego jest wprost proporcjonalna do siły naciskającej.
Tarcie kinetyczne – (tarcie występujące podczas ruchu ciała) jest to stosunek wartości siły tarcia kinetycznego do wartości siły nacisku