Odpowiedzi

2009-10-14T13:11:08+02:00
1.krystalizacja-odparowywanie wody np.woda i cukier
2.filtrowanie-oddzielanie cieczy od ciała stałego np. woda i mąka
3.sedymentacja-spadanie ciała stałego na dno naczynie np. woda i piasek
4.dekantacja-zlewanie cieczy znad ciała stałęgo np. woda i kamienie
5.destylacja-rozdzielanie cieczy przy wykorzystaniu różnych temperatur wrzenia np. woda i ocet
6.użycie rozdzielacza np. woda i olej
7.użycie magnesu np. piasek i metal
2 2 2