Plac przed dworcem był pięknie zagospodarowany. Klomb obsadzony czerwonymi różami, a ścieżke wokół wyłożono kostką . Oblicz koszt wyłożenia ścieżki kostką, jeśli za 1 m(kwadratowy) zapłacono 30 złotych . przujmij, że

pi= 3,14

obrazek w załączniku

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T12:29:30+01:00
Plac przed dworcem był pięknie zagospodarowany. Klomb obsadzony czerwonymi różami, a ścieżke wokół wyłożono kostką . Oblicz koszt wyłożenia ścieżki kostką, jeśli za 1 m(kwadratowy) zapłacono 30 złotych . przujmij, że

pi= 3,14

Połowa długości boku kwadratu opisanego na klombie to jego promień
r=1/2a=1/2*10=5 m.

Obliczamy pole powierzchni klombu
Pk=πr²
Pk=3,14*25
Pk=78,5 m²

Obliczamy długość promienia okręgu opisanego na kwadracie

R=(a√2)/2 ; gdzie a to bok kwadratu 10 m

R=10√2:2
R=5√2=7,071

Obliczamy pole powierzchni klombu wraz z kostką

P=πr²
P=3,14*7,071²
P=3,14*50
P=157 cm²

Obliczamy pole powierzchni chodnika
Pc=P-Pk
Pc=157-78,5
Pc=78,5 cm²

Obliczamy koszt położenia kostki

78,5*30=2355 złotych

Koszt położenia kostki na ścieżce wyniósł 2355 złotych
6 4 6
2010-02-18T12:29:46+01:00
Obliczamy pole małego koła
p1 = pi * R1(kwadrat)
p1 = 3,14 * 1/2 a(kwadrat)
p1 = 78.5(kwadrat)

pole dużego
p2 = pi * R2 (kwadrat)
r2= 1/2 pierwiastek 2 stopnia razy a
r2 = 7,07m
p2 = 50 * 3,14 = 157m(kwadrat)

pole pasa kostki
p2-p1= P
P= 78.5m
koszt
P * cena/m3 = 78.5*30=2355 zł