Odpowiedzi

2009-10-14T13:14:56+02:00
Mieszaniny jednorodne:
-krystalizacja - polega na wydzielaniu się z roztworu substancji w postaci kryształków na skutek np. odparowania wody
-chromatografia - jest to technika służąca do analizy składu mieszanin związków chemicznych
-destylacja - polega na rozdzieleniu mieszaniny cieczy różniących się wartościami temp. wrzenia w wyniku ich kolejnego odparowywania i skraplania

Mieszaniny niejednorodne:
-sączenie - polega na przepuszczeniu mieszaniny ciała stałego i cieczy przez sączek, który zatrzymuje osad, a przepuszcza ciecz
-dekantacja - polega na rozdzieleniu substancji stałej od cieczy, przez zlanie cieczy znad osadu
-sedymentacja - to opadanie na dno naczynia cząstek substancji stałej w cieczy, pod wpływem siły ciężkości
2 5 2
2009-10-14T13:15:08+02:00
Sączenie(filtracja), sedymentacja, dekantacja, metody mechaniczne to sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych

Krystalizacja, destylacja,- sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych

sączenie-mieszaninę cieczy z substancją stałą przelewa się przez sączek z bibuły filtracyjnej umieszczony na lejku, na sączku pozostaje substancja stała, klarowna ciecz spływa do zlewki. jest to metodo powszechnie stosowana w oczyszczalniach ścieków i zakładach przemysłowych

sedymentacja - to opadanie na dno naczynia cząstek substancji stałej w cieczy pod wpływem cięzkości

dekantacja polega na oddzieleniu substancji stałej od cieczy przez zlanie cieczy znad osady

metody mechaniczne polegają na mechanicznym rozdzieleniu mieszanin niejednorodnych na składniki np przy użyciu sita lub magnesu

krystalizacja polega na wydzielaniu się roztworu substancji w postaci kryształków na skutek np odparowania wody lub innego rozpuszczalnika

destylacja polega na rozdzieleniu składników mieszaniny ciekłej jednorodnej. wykorzystuje się tu różnicę temperatur wrzenia cieczy wchodzących w skład mieszaniny
32 1 32