Odpowiedzi

2010-02-18T11:07:18+01:00
Wyznaczam równanie prostej przechodzącej przez A i B
2=-a+b /*-1
8=5a+b
--------------
6=6a /÷6
a=1
Równanie prostopadłej do owej prostej to:
y=-x+b
Środek odcinka AB to: korzystając z odpowiedniego wzoru
S=(2,5)
Więc owa symetralna przez ten S przechodzi
y=-x+b
5=-2+b
b=7
Czyli wzór symetralnej:
y=-x+7 a po przeniesieniu wszystkiego na jedną stronę:
x+y-7=0