Odpowiedzi

2010-02-18T13:18:17+01:00
Okrąg pierwszy:
(x-1)²+(y-2)²=4
(x-a)²+(y-b)²=r²
a=1; b=2, r=2
S₁=(1,2); r₁=2

Okrąg drugi:
x²+y²-2x+6y+5=0
x²+y²-2ax-2by+c=0
-2=-2a; a=1
6=-2b; b=-3
c=5
r²=a²+b²-c; r²=1+9-5=5; r=√5
S₂=(1,-3), r₂=√5

Odległość między środkami okręgów:
|S₁S²|²=(1-1)²+(-3-2)²=25
|S₁S₂|=5

r₁+r₂=2+√5≈4,24
|r₁-r₂|=√5-2≈0,24

5>4,24
|S₁S₂|>r₁+r₂
Okręgi są rozłączne zewnętrznie.