Juliusz Słowacki ''Testament mój"
Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami -
A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny.

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica
Ani dla mojej lutni, ani dla imienia: -
Imię moje tak przeszło jak błyskawica
I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia.

Lecz wy coście mnie znali, w podaniach przekażcie,
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode;
A póki okręt walczył siedziałem na maszcie,
A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę...

Ale kiedyś - o smętnych losach zadumany
Mojej biednej ojczyzny - przyzna kto szlachetny,
Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,
Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny.

Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą
I biedne serce moje spalą w aloesie,
I tej, która mi dała to serce, oddadzą -
Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie...

Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb - oraz własną biedę:
Jeżeli będę duchem, to się im pokażę,
Jeśli Bóg [mię] uwolni od męki - nie przyjdę...

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec!...

Co do mnie - ja zostawiam maleńką tu drużbę
Tych, co mogli pokochać serce moje dumne;
Znać, że srogą spełniłem, twardą bożą służbę
I zgodziłem się tu mieć - niepłakaną trumnę.

Kto drugi bez świata oklasków się zgodzi
Iść... taką obojętność, jak ja, mieć dla świata?
Być sternikiem duchami niepełnej łodzi,
I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata?

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mi żywemu na nic... tylko czoło zdobi:
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi.

1. W jakim czasie używa czasowników? O czym to świadczy? Jaki to moment jego życia? Wybierz potrzebne sformułowania:
- jest smutny,
- nie ma następcy - ani potomka, ani kontynautora twórczości,
- czuje ulotność życia, przemijanie czasu,
- podzielił los uciemiężonej ojczyzny, której służył,
- tworzył i pracował dla kraju,
- czerpał z tradycji,
- chce po śmierci być wspomniany,

2. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego testament to akt prawny, za pomocą którego spadkodawca rozporządza własnym majątkiem na wypadek śmierci. Jakie nakazy stawia podmiot liryczny wykonawcom testamentu? Do czego ich zobowiązuje? Co jest jego majątkiem?

3. Wiersz można podzielić na dwie części. Gdzie przebiega podział? Jak zmienia się nastrój i nastawienie do życia podmiotu lirycznego? Jak nazywamy zestawienie dwu przeciwstawnych części?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:01:53+01:00
1.
-nie ma następcy - ani potomka, ani kontynautora twórczości
-podzielił los uciemiężonej ojczyzny, której służył
- chce po śmierci być wspomniany

2.
-Podmiot liryczny karze w wierszu aby przyjacielo po jego śmierci oddali jego sece matce.
-Poprosił ich aby opili jego śmierć
-Chciał aby ludzie którzy go znali, przekazali przyszłemu pokoleniu, jakim był człowiekiem
3.
Uważam że ten podział nastąpił po 4 wzrotce (nie jestem pewna)
6 3 6