Zad.1
Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach
a) wodorotlenek rtęci (II) b) wodorotlenek manganu (II)
c) wodorotlenek chromu (III) d) wodorotlenek ołowiu(IV)
e) wodorotlenek bizmutu(III) f) wodorotlenek miedzi (I)

zad.2
Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych
a) LiOH
b) Sn(OH)₄
c) CsOH
d) Sn(OH)₂
e) Zn(OH)₂
f) Ni(OH)₂

zad.3
jednym ze sposobów otrzymywania tlenków metali ciężkich jest rozkład odpowiednich wodorotlenków. Napisz równania reakcji analizy wodorotlenków o podanych wzorach
a) wodorotlenek miedzi (II)
b) wodorotlenek żelaza (III)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-27T12:41:08+02:00

zad.1

a) Hg(OH)2

b) Mn(OH)2

c) Cr(OH)3

d) Pb(OH)4

e) Bi(OH)3

f) CuOH

 

Zad. 2

 

a) LiOH - wodorotlenek litu
b) Sn(OH)₄ - wodorotlenek cyny (IV)
c) CsOH - wodorotlenek cezu
d) Sn(OH)₂ - wodorotlenek cyny (II)
e) Zn(OH)₂ - wodorotlenek cynku (II)
f) Ni(OH)₂ - wodorotlenek niklu (II)

 

Zad 3:

 

a) Cu(OH)2 → CuO + H2O

b)2 Fe(OH)3----->Fe2O3+3 H2O

 

PS Liczę na naj :)

 

5 3 5
2011-08-27T13:18:38+02:00

Zadanie 1

wodorotlenek rtęci (II)

Hg(OH)₂

 

wodorotlenek manganu (II)

Mn(OH)₂

 

wodorotlenek chromu (III)

Cr(OH)₃

 

wodorotlenek ołowi (IV)

Pb(OH)₄

 

wodorotlenek bizmutu (III)

Bi(OH)₃

 

wodorotlenek miedzi (II)

Cu(OH)₂

 

Zadanie 2

LiOH- wodorotlenek litu

Sn(OH)₄- wodorotlenek cyny (IV)

CsOH- wodorotlenek cezu

Sn(OH)₂- wodorotlenek cyny (II)

Zn(OH)₂- wodorotlenek cynku (II)

Ni(OH)₂- wodorotlenek niklu (II)

 

Zadanie 3

Reakcja analizy wodorotlenku miedzi (II)

Cu(OH)₂------> CuO+H₂O

 

Reakcja analizy wodorotlenku żelaza (III)

2Fe(OH)₃------>Fe₂O₃+3H₂O

 

 

 

 

2 3 2