Odpowiedzi

2010-02-18T11:35:08+01:00
Możesz skorzystać z wzoru na stężenie %
Cp= Ms/Mr x100%
Ms- masa substancji rozpuszczonej , Mr- masa roztworu
Stwierdzenie roztwór jest 25% to znaczy że w 100g roztworu znajduje się 25g substancji rozpuszczonej
Układamy proporcję aby obliczyć ile gramów cukru znajduje sie w 400g roztworu:
100g--------25g
400g -------x
x= 100g
Ponieważ dodano 100g cukru więc masa substancji rozpuszczonej wynosi : 100g + 100g = 200g
Ms=200g
masa roztworu Mr= 400g + 100g=500g

wystarczy podstawić do wzoru : Cp = 200g/500g x100%
Odpowiedz : stężenie % roztworu wynosi 40%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T12:07:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Z def. stęż. procent.
25g cukru-----100g roztworu
xg cukru------400g roztworu
x=25*400/100
x=100g cukru
Po dodaniu 100g cukru
200g cukru------500g roztworu
xg cukru--------100g roztworu
x=200*100/500
x=40g cukru
x=40%
Nowe stężenie wynosi 40%